• Bản quyền (tiếng Anh: copyright) là thuật ngữ được dùng để chỉ cho quyền phi vật thể đối với các tác phẩm trí tuệ. Khi một người tạo ra tác phẩm trong một không gian, thời gian vật lý cố định (tức là có thời gian, địa điểm cố định), thì họ chính là người sở hữu bản quyền. Chủ sở hữu có độc quyền sử dụng tác phẩm đó tùy mục đích.

  • Các loại tác phẩm nào phải tuân theo bản quyền?

  Tác phẩm nghe nhìn, chẳng hạn như chương trình truyền hình, phim và video trực tuyến

  Đoạn ghi âm và sáng tác nhạc

  Tác phẩm viết, chẳng hạn như bài giảng, bài viết, sách và bản nhạc

  Tác phẩm hình ảnh, chẳng hạn như bức tranh, áp phích và quảng cáo

  Trò chơi điện tử và phần mềm máy tính

  Tác phẩm kịch, chẳng hạn như kịch và nhạc

  Lưu ý: Ý tưởng, dữ liệu và quy trình không tuân theo bản quyền. Để đủ điều kiện được bảo vệ bản quyền, tác phẩm phải vừa sáng tạo và cố định trong môi trường hữu hình. Chính tên và tiêu đề không tuân theo bản quyền.

  • Vi phạm bản quyền là gì?

    Vi phạm bản quyền gồm các hành vi:

  Sao chép nguyên văn (không chỉnh sửa, biên tập, tóm lược) hay là lưu truyền tác phẩm của người khác mà không xin phép (trái phép) dù có ghi rõ nguồn, trích dẫn hoặc không ghi rõ nguồn và tên tác giả chính thức

  Thậm chí trầm trọng là có thể công bố thêm hay gây hiểu lầm là các công trình đó là của mình sáng tạo ra (đạo văn, đạo nhạc)

  • YouTube có thể xác định quyền sở hữu bản quyền không?

  Không. YouTube không thể dàn xếp tranh chấp quyền sở hữu quyền. Khi Youtube nhận được thông báo gỡ xuống hoàn chỉnh sẽ xóa nội dung theo luật yêu cầu. Khi Youtube nhận được thông báo chống khiếu nại hợp lệ thì sẽ chuyển tiếp thông báo đó đến người đã yêu cầu xóa. Sau đó, tùy thuộc vào các bên liên quan giải quyết vấn đề trước tòa.

  • Sự khác biệt giữa bản quyền và quyền riêng tư là gì?

   Chỉ vì bạn xuất hiện trong video, hình ảnh hoặc bản ghi âm thanh không có nghĩa là bạn sở hữu bản quyền của tác phẩm đó. Ví dụ: nếu người bạn của bạn quay cuộc trò chuyện giữa hai người, người đó sẽ sở hữu bản quyền đối với bản ghi video đó. Từ ngữ mà hai người đang nói chuyện không tuân theo bản quyền riêng biệt đối với chính video đó trừ khi họ đã thỏa thuận trước.

  Nếu một người bạn của bạn hoặc một người khác đã tải lên video, hình ảnh hoặc đoạn ghi âm có bạn mà không có sự cho phép của bạn và bạn cho rằng điều đó vi phạm quyền riêng tư hoặc an toàn của bạn, có thể bạn muốn gửi khiếu nại về quyền riêng tư.

  Bài Viết Liên Quan

  Làm Gì Nếu Bị Youtube Gỡ Video Vì Vi Phạm Bản Quyền
  10/08/2019

  Nếu như có một ngày nào đó bạn nhận được email thông báo rằng video mà bạn đầu tư nội dung kỹ lưỡng đã bị gỡ bỏ khỏi YouTube, bạn sẽ phải làm gì? . VietFilm Media xin chia sẽ với các bạn các bước cần thiết để có thể gỡ Copyright Strike (cảnh cáo bản […]